Menu Zavřeno
8107 – Nemocnice Strakonice, a.s.
IČ:
26095181
Centrální laboratoře (CL)
Adresa:
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice I
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
188/2020
ze dne
24.3.2020
platné do
11.12.2023
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: