Menu Zavřeno
8108 – SPADIA LAB, a.s.
IČ:
28574907
SPADIA LAB, a. s. Diagnostická laboratoř
Adresa:
Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
380/2021
ze dne
15.7.2021
platné do
3.12.2023
Vyšetřování klinického materiálu v odbornostech klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie, cytogenetiky, molekulární genetiky a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběrů žilní a kapilární krve
Přílohy: