Menu Zavřeno
8110 – EUC Klinika České Budějovice s.r.o.
IČ:
62525107
Biochemická laboratoř
Adresa:
Matice školské 1786, 370 01 České Budějovice 7
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
15/2019
ze dne
10.1.2019
platné do
10.1.2024
Laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie včetně screeningu vrozených vývojových vad a sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: