Menu Zavřeno
8116 – Ben Labor s.r.o.
IČ:
29455235
Ben Labor s.r.o.
Adresa:
Chittussiho 1001/9, 710 00 Slezská Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
423/2021
ze dne
3.8.2021
platné do
27.12.2023
Vyšetření biologických vzorků v oboru histopatologie (histologická a imunohistochemická vyšetření) a cytopatologie (negynekologická a cervikovaginální cytologická vyšetření)
Přílohy: