Menu Zavřeno
8120 – F.P. Histolab s.r.o.
IČO:
01724291
Laboratoř F.P. Histolab s.r.o.
Adresa:
Aloise Gavlase 262/14a, 700 30 Ostrava Dubina
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
654/2018
ze dne
11.12.2018
platné do
11.12.2023
Laboratorní vyšetření v oboru histopatologie a cytologie
Přílohy: