Menu Zavřeno
8123 – Nemocnice Na Homolce
IČ:
00023884
Bioptická laboratoř Oddělení patologie
Adresa:
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, Motol
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
691/2021
ze dne
22.12.2021
platné do
13.5.2024
Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie včetně imunohistochemických vyšetření a vyšetření peroperačních biopsií
Přílohy: