Menu Zavřeno
8124 – GHC GENETICS, s.r.o.
IČ:
28188535
Laboratoř GHC GENETICS
Adresa:
V Holešovičkách 1156/29, 182 00 Praha 8
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
629/2021
ze dne
2.12.2021
platné do
4.6.2024
Vyšetřovací metody v oblasti molekulární genetiky včetně sdílených vyšetření a odběr biologických vzorků