Menu Zavřeno
8126 – Nemocnice Na Homolce
IČ:
00023884
OKBHI - odd. klinické biochemie, hematologie a imunologie
Adresa:
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, Motol
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
125/2022
ze dne
10.3.2022
platné do
30.5.2024
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie včetně sdílených vyšetření, hematologie, alergologie a klinická imunologie, molekulární genetika, imunohematologie a transfuzní služba včetně odběru primárních vzorků