Menu Zavřeno
8127 – Masarykův onkologický ústav
IČ:
00209805
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů - laboratoř
Adresa:
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
697/2021
ze dne
29.12.2021
platné do
4.6.2024
Vyšetřování v odbornosti molekulární genetiky (detekce mutací v genech způsobujících dědičnou predispozici ke vzniku nádorového onemocnění)
Přílohy: