Menu Zavřeno
8128 – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ:
71009361
Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha
Adresa:
Sokolovská 155/60, 186 00 Praha 8
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
291/2019
ze dne
17.6.2019
platné do
17.6.2024
Laboratorní diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie
Přílohy: