Menu Zavřeno
8129 – MMN, a.s.
IČ:
05421888
Oddělení klinických laboratoří
Adresa:
3. května 421, 513 31 Semily
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
311/2019
ze dne
26.6.2019
platné do
26.6.2024
Vyšetření v oborech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: