Menu Zavřeno
8130 – AKI, spol. s r.o.
IČ:
60701153
Alergologická a imunologická laboratoř
Adresa:
Vinohrady 476/8, 639 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
466/2021
ze dne
27.8.2021
platné do
31.5.2024
Vyšetření biologického materiálu a laboratorní diagnostika v oboru alergologie a klinické imunologie a klinické biochemie včetně sdílených vyšetření
Přílohy: