Menu Zavřeno
8132 – Revmatologický ústav
IČ:
00023728
Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)
Adresa:
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
359/2019
ze dne
11.7.2019
platné do
11.7.2024
Laboratorní diagnostika v odbornosti klinická biochemie včetně sdílených vyšetření