Menu Zavřeno
8135 – Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
IČ:
60793201
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Adresa:
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
109/2023
ze dne
9.3.2023
platné do
30.5.2024
Vyšetřování biologického materiálu a laboratorní diagnostika v oblasti klinické biochemie a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: