Menu Zavřeno
8140 – Vaše laboratoře s.r.o.
IČ:
60754524
Vaše laboratoře s.r.o.
Adresa:
U Lomu 638, 760 01 Zlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
627/2021
ze dne
2.12.2021
platné do
29.8.2024
Laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie, nukleární medicíny, lékařské genetiky (cytogenetiky, molekulární genetiky), patologie (histopatologie) včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: