Menu Zavřeno
8140 – Vaše laboratoře s.r.o.
IČ:
60754524
Vaše laboratoře s.r.o.
Adresa:
U Lomu 638, 760 01 Zlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
63/2023
ze dne
9.2.2023
platné do
29.8.2024
Laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie, nukleární medicíny, lékařské genetiky (cytogenetiky, molekulární genetiky), histopatologie včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: