Menu Zavřeno
8141 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
AeskuLab Brno Laboratoř forenzní a lékařské genetiky
Adresa:
Škrobárenská 502/1, 61700 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
509/2019
ze dne
7.10.2019
platné do
7.10.2024
Vyšetřování v oblasti molekulární genetiky
Přílohy: