Menu Zavřeno
8142 – Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČ:
27283518
Laboratoř HTO
Adresa:
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
184/2022
ze dne
19.4.2022
platné do
15.10.2024
Laboratorní vyšetření v odbornostech hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně odběru primárních vzorků
Přílohy: