Menu Zavřeno
8143 – AeskuLab Patologie, k.s.
IČ:
49709101
Laboratoř Trutnov
Adresa:
Horská 64, 541 01 Trutnov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
523/2019
ze dne
11.10.2019
platné do
11.10.2024
Vyšetření v oboru cytopatologie (gynekologická cytologie a vyšetření HPV)
Přílohy: