Menu Zavřeno
8150 – Nemocnice Písek, a.s.
IČ:
26095190
Oddělení patologicko-anatomické
Adresa:
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
473/2023
ze dne
7.9.2023
platné do
5.11.2024
Laboratorní diagnostika v odbornostech histopatologie a cytopatologie (konvenčními, speciálními a imunohistochemickými metodami)
Přílohy: