Menu Zavřeno
8150 – Nemocnice Písek, a.s.
IČ:
26095190
Oddělení patologicko-anatomické
Adresa:
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
456/2021
ze dne
23.8.2021
platné do
5.11.2024
Laboratorní diagnostika v odbornostech histopatologie a cytopatologie (konvenčními, speciálními a imunohistochemickými metodami)
Přílohy: