Menu Zavřeno
8160 – Nemocnice Na Homolce
IČ:
00023884
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)
Adresa:
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, Motol
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
360/2022
ze dne
14.7.2022
platné do
22.1.2025
Laboratorní diagnostika infekčních nemocí v oboru lékařské mikrobiologie