Menu Zavřeno
8163 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IČ:
00064165
Laboratoře Ústavu patologie
Adresa:
Studničkova 2, 128 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
380/2022
ze dne
29.7.2022
platné do
29.1.2025
Vyšetření v oblasti histopatologie a cytopatologie včetně imunohistochemie a molekulární patologie
Přílohy: