Menu Zavřeno
8164 – FertiCare SE
IČ:
01386620
Provozovna Karlovy Vary, Laboratoř lékařské genetiky
Adresa:
Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
232/2021
ze dne
15.4.2021
platné do
22.1.2025
Vyšetření v odbornosti cytogenetiky a molekulární genetiky