Menu Zavřeno
8168 – MeDiLa spol. s r. o.
IČO:
63217767
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Adresa:
Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
19/2021
ze dne
5.1.2021
zrušeno dne
21.7.2021
Laboratorní vyšetřování biologického materiálu v odbornosti klinické biochemie a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků kapilární a venózní krve