Menu Zavřeno
8169 – Nemocnice Hranice a.s.
IČO:
47677406
Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice
Adresa:
Zborovská 1245, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
669/2023
ze dne
15.12.2023
platné do
24.2.2025
Vyšetřování v odbornostech hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, klinická biochemie včetně sdílených vyšetření, lékařská mikrobiologie, histopatologie a cytopatologie
Přílohy: