Menu Zavřeno
8170 – Poliklinika Tachov, příspěvková organizace
IČO:
00868256
Klinické laboratoře Polikliniky Tachov
Adresa:
Václavská 1560, 347 01 Tachov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
457/2021
ze dne
23.8.2021
platné do
12.3.2025
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie a lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběr vzorků krve
Přílohy: