Menu Zavřeno
8173 – Úrazová nemocnice v Brně
IČ:
00209813
Centrum laboratorní medicíny
Adresa:
Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
146/2020
ze dne
9.3.2020
platné do
9.3.2025
Laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby včetně sdílených vyšetření
Přílohy: