Menu Zavřeno
8176 – Revmatologický ústav
IČ:
00023728
Oddělení klinické imunologie (OKI)
Adresa:
Na Slupi 450/4, 128 50 Nové Město, Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
377/2021
ze dne
15.7.2021
platné do
14.4.2025
Laboratorní diagnostika v oboru alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření