Menu Zavřeno
8181 – Fakultní nemocnice Plzeň
IČ:
00669806
Genetická laboratoř ÚLG
Adresa:
Edvarda Beneše 537/15, 301 00 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
465/2021
ze dne
27.8.2021
platné do
18.5.2025
Vyšetřovací metody v oblasti cytogenetiky a molekulární genetiky
Přílohy: