Menu Zavřeno
8181 – Fakultní nemocnice Plzeň
IČ:
00669806
Genetická laboratoř ÚLG
Adresa:
Edvarda Beneše 537/15, 305 99 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
683/2018
ze dne
18.12.2018
platné do
25.5.2020
Vyšetřovací metody v oblasti cytogenetiky a molekulární genetiky
Přílohy: