Menu Zavřeno
8182 – Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO:
27283518
Oddělení klinických laboratoří
Adresa:
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
305/2020
ze dne
12.5.2020
platné do
12.5.2025
Vyšetření v oboru klinická biochemie a lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření
Přílohy: