Menu Zavřeno
8184 – PRONATAL s.r.o.
IČ:
04614283
Genetická laboratoř Sanatoria PRONATAL
Adresa:
Pekárkova 261/14, 143 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
508/2021
ze dne
29.9.2021
platné do
12.5.2025
Laboratorní vyšetření v oboru cytogenetika a molekulární genetika včetně sdílených výkonů