Menu Zavřeno
8189 – Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
IČ:
26000237
Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie
Adresa:
Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
319/2022
ze dne
28.6.2022
platné do
11.12.2024
Vyšetření v oboru lékařská mikrobiologie včetně odběru primárních vzorků
Přílohy: