Menu Zavřeno
8191 – Kroměřížská nemocnice a.s.
IČO:
27660532
Centrální laboratorní služby
Adresa:
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
520/2020
ze dne
24.8.2020
platné do
24.8.2025
Laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie, imunohematologie a transfúzní služby včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků krve
Přílohy: