Menu Zavřeno
8192 – CGOP, s.r.o.
IČO:
28442946
Klinické laboratoře
Adresa:
Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
36/2023
ze dne
27.1.2023
platné do
20.8.2025
Cytopatologická vyšetření (gynekologická a negynekologická včetně vyšetření HPV) a histopatologická vyšetření tkání včetně imunohistochemických
Přílohy: