Menu Zavřeno
8195 – Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
IČ:
61383082
Klinické laboratoře
Adresa:
U Vojenské nemocnice 1200/1, 169 02 Praha 6
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
657/2021
ze dne
15.12.2021
platné do
6.8.2025
Vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve