Menu Zavřeno
8199 – Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
IČ:
00390780
Oddělení laboratorní mikrobiologie
Adresa:
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
442/2020
ze dne
13.7.2020
platné do
13.7.2025
Laboratorní diagnostika v oboru lékařské mikrobiologie
Přílohy: