Menu Zavřeno
8200 – synlab czech s. r.o.
IČ:
49688804
Laboratoř Znojmo, Dyjská 6
Adresa:
Dyjská 579/6, 669 02 Znojmo
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
158/2021
ze dne
10.3.2021
platné do
23.9.2025
Vyšetření v odbornosti klinická biochemie, hematologie a lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve