Menu Zavřeno
8201 – Nemocnice Šumperk a.s.
IČ:
47682795
Laboratoře komplementu Nemocnice Šumperk a.s.
Adresa:
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
53/2022
ze dne
2.2.2022
platné do
5.10.2025
Laboratorní vyšetřování a diagnostika v odbornostech: klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfúzní služba, histopatologie, cytopatologie včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: