Menu Zavřeno
8203 – Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:
00098892
Laboratoře Hemato-onkologické kliniky
Adresa:
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
581/2020
ze dne
25.9.2020
platné do
25.9.2025
Vyšetření v odbornostech hematologie, cytogenetiky a molekulární genetiky včetně sdílených vyšetření