Menu Zavřeno
8204 – Fakultní nemocnice Ostrava
IČ:
00843989
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lékařství
Adresa:
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
543/2020
ze dne
7.9.2020
platné do
7.9.2025
Vyšetření v oblasti toxikologie
Přílohy: