Menu Zavřeno
8206 – Fakultní nemocnice Brno
IČ:
65269705
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
660/2020
ze dne
3.11.2020
platné do
3.11.2025
Laboratorní diagnostika v oboru hematologie a molekulární genetiky včetně sdílených vyšetření