Menu Zavřeno
8209 – Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace
IČ:
00844853
Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení)
Adresa:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
83/2022
ze dne
16.2.2022
platné do
8.10.2025
Laboratorní diagnostika v odbornostech hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, alergologie a klinická imunologie včetně sdílených vyšetření
Přílohy: