Menu Zavřeno
8211 – Nemocnice AGEL Podhorská a.s.
IČ:
47668989
Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Agel Podhorská a. s., pracoviště Bruntál
Adresa:
Nádražní 29, 792 01 Bruntál
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
69/2022
ze dne
10.2.2022
platné do
29.10.2025
Vyšetřování biologického materiálu a laboratorní diagnostika v oblasti klinické biochemie, hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: