Menu Zavřeno
8213 – Fakultní nemocnice Brno
IČ:
65269705
Interní hematologická a onkologická klinika, Centrum molekulární biologie a genetiky
Adresa:
Černopolní 212/9, 613 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
154/2022
ze dne
25.3.2022
platné do
4.11.2025
Vyšetření v oblasti molekulární genetiky, cytogenetiky a hematologie včetně sdílených vyšetření