Menu Zavřeno
8216 – Nemocnice Boskovice s.r.o.
IČ:
26925974
Oddělení klinických laboratoří a Oddělení patologie
Adresa:
Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
698/2020
ze dne
16.11.2020
platné do
16.11.2025
Laboratorní diagnostika a vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, lékařské mikrobiologie, histopatologie a cytopatologie a imunohistochemická vyšetření antigenů
Přílohy: