Menu Zavřeno
8220 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z.
IČ:
25488627
Laboratoř patologického oddělení
Adresa:
Sociální péče 3316/12A, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
670/2020
ze dne
4.11.2020
platné do
4.11.2025
Vyšetření v oblasti histopatologie a cytopatologie včetně vyšetření peroperačních biopsií a cytologií
Přílohy: