Menu Zavřeno
8220 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
IČO:
25488627
Laboratoř patologického oddělení
Adresa:
Sociální péče 3316/12a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
317/2023
ze dne
15.6.2023
platné do
4.11.2025
Vyšetření v oblasti histopatologie a cytopatologie včetně vyšetření peroperačních biopsií a cytologií
Přílohy: