Menu Zavřeno
8221 – Vojenská nemocnice Olomouc
IČ:
60800691
Oddělení klinických laboratoří
Adresa:
Sušilovo nám.5, 771 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
659/2020
ze dne
3.11.2020
platné do
3.11.2025
Laboratorní diagnostika v oboru klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: