Menu Zavřeno
8223 – Fakultní nemocnice Brno
IČ:
65269705
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
Adresa:
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
695/2020
ze dne
16.11.2020
zrušeno dne
25.11.2021
Vyšetřování v oblasti lékařské mikrobiologie