Menu Zavřeno
8228 – Dopravní zdravotnictví a.s.
IČ:
25903659
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Morava
Adresa:
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
697/2020
ze dne
16.11.2020
platné do
16.11.2025
Vyšetřování biologického materiálu v oboru klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: