Menu Zavřeno
8228 – Dopravní zdravotnictví a.s.
IČ:
25903659
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Morava
Adresa:
Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
49/2018
ze dne
1.2.2018
platné do
14.12.2020
Vyšetřování biologického materiálu v oboru klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: