Menu Zavřeno
8229 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z.
IČ:
25488627
Laboratoř patologického oddělení
Adresa:
J.E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
667/2020
ze dne
4.11.2020
platné do
4.11.2025
Vyšetření v oblasti histopatologie a cytopatologie včetně vyšetření peroperačních biopsií
Přílohy: